Načítám Akce

« Všechny Akce

  • akce již proběhla.

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODNIKATELSKÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB V DOBÉ COVIDU-VČETNĚ ZMĚN 2020,2021 VÝKLAD A PODROBNÉ VYSVĚTLENÍ OPŘENÉ O PROBLÉMY Z KAŽDODENNÍ PRAXE

3 února @ 9:00 - 14:00

Kč1500

VÝKLAD A PODROBNÉ VYSVĚTLENÍ OPŘENÉ O PROBLÉMY Z KAŽDODENNÍ PRAXE

Orientace v účetní závěrce po včetně změn dppo 2020, změny 2021 a novely zákona o účetnictví platného od roku 2016. Cílem semináře je podat komplexní informace o účetní závěrce po Zákonná optimalizace dppo, schvalování a zveřejňování účetních závěrek,audit,komunikace s fu
Specifika-závěrka podnikatelských seskupení, poboček českých firem v zahraničí.Správná inventarizace a její praktické provedení.Do výkladu jsou zapracovány i změny uz v důsledku Covidu a jakým způsobem Covid ovlivní účetnictví podnikatelských subjektů.

1 LEGISLATIVNI RAMEC, ZMĚNY V DUSLEDKU NOVELY ZU, PROVÁDĚCÍ VYHLÁŚKA, ZMĚNY NUR 2020
2 INVENTARIZACE, OPRAVY CHYB MINULÉHO ÚČETNÍHO OBDOBÍ
3 ODSOUHLASENÍ POHLEDÁVEK A ZÁVAZKU K ROZVAŽNÉMU DNI
4 DAŇOVÉ NEUZNATELNÉ VÝDAJE NA Ŕ 40 DPPO, POKYN D 22
5 ÚČETNÍ A DAŇOVÉ ODPISY HIM, OPTIMALIZACE POMOCÍ ODEPISOVÁNÍ
6 KURSOVÉ PŘEPOČTY K ROZVAŹNÉMU DNI
7 ZMĚNY V TVORBĚ OPRAVNÝCH POLOŽEK
8 REZERVY A JEJICH DAŇOVÝ ODPOČET, ZMĚNA ZÁKONA O REZERVACH
9 OCENÉNÍ CP A PODÍLÚ, ZMÉNA U MIKRO ÚJ, PŘEVOD MIKRO ÚJ NA MALOU A OPAČNĚ
10 DOHADNÉ POLOŽKY-NÁSTROJ PRO DAŇOVOU OPTIMALIZACI
11 ČASOVÉ ROZLIŚENÍ NÁKLADU A VÝNOSU
12 ODLOŽENÁ a SPLATNÁ DAŃ
13 CENA OBVYKLÁ a JEJÍ DOPAD DO ZÁKLADU DANĚ, TRANSFEROVÉ CENY A JEJICH ŔEŚENÍ
14 DODANĚNÍ ZÁVAZKU
15 UPLATNÉNÍ ODČITATELNÝCH POLOŽEK OD ZÁKLADU DANÉ
16 SLEVY NA DANI, VÝPOČET SLEVY ZA ZPS
17 VÝPOČET DAŇOVÉ POVINNOSTI A ZÁLOH NA DAŇ
18 UPLATŇOVÁNÍ ZTRÁT Z MINULÝCH LET, ZVÝŠENÍ LIMITU DARU, LOSS CARRYBACK
19 ODPOČET NA VĚDU A VÝZKUM,PRAKTICKÝ VÝCVIK
20 PLATNÝ TISKOPIS DP,PŔÍLOHY K DP
21 ZAHRNUTÍ ZAHRANIČNÍCH PŔÍJMU PO DO DPPO- ZAKLADNÍ PŘEHLED
22 KDO PODLÉHÁ POVINNĚDMU AUDITU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY, KDO SESTAVUJE ZPRÁVU
O PROPOJENÝCH OSOBÁCH DLE ZOK
23 JAK SPRÁVNÉ PŘIPRAVIT UJ NA AUDIT UZ, NOVELA ZÁKONA O AUDITORECH A MEZINÁRODNÍCH
STANDARTU PRO AUDIT
24 POZOR NA PŘÍLOHY K UZ-ZEJMÉNA V OBLASTI ŘEŠENÍ NEPŘETRŽITÉHO TRVÁNÍ ÚJ V DUSLEDKU COVIDU
25 ZPUSOBY PODANÍ DP A ZPUSOBY SCHVALOVÁNÍ A ZVEŘEJŇOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
26 ROZDÉLOVÁNÍ HV VE SVĚTLE NOVELY ZOK
27 ZÁKLADNÍ ZÁSADY DAŇOVÉHO ŘÍZENÍ -KONTROLA SPRÁVCE DANĚ, NOVELA DŘ 2021
28 NOVINKY DPPO 2020,2021
PŘÍKLADY Z PRAXE, ODPOVĚDI NA DOTAZY

Podrobnosti

Datum:
3 února
Čas:
9:00 - 14:00
Cena:
Kč1500
Webová stránka:
https://webinarstream.eu/produkt/ucetni-zaverka-v-dobe-covidu-vcetne-zmen-20202021/
1