Název testu
Minimální počet bodů
Možnost opakovat při neúspěchu
Typ otázek
1